Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Základní obchodní informace

  • Veškeré objednávky jsou považovány za závazné.
  • Objednávky jsou potvrzovány formou e-mailové zprávy zaslané na e-mail zákazníka.

 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád 

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

a) Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace"). Ostatní ujednání jsou smluvního charakteru a zasláním objednávky jsou považovány za Kupujícím akceptovaná.

b) "Prodávající" je FRANTIŠEK SMOLA – FS201.cz, Tuhaňská 824, 273 06 Libušín, IČ.:06655190, DIČ: CZ9003090723

c) "Kupující" je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží.

d) Zboží může být objednáno osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím objednávkového formuláře na adrese www.fs201.cz.

e) Zboží je dodáno způsobem, který si Kupující sjedná s Prodávajícím, tj. osobním odběrem na sjednaném místě nebo poštovní přepravou (obchodní balík s dobírkou)


2. Záruční podmínky

a) Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující.

b) V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.

c) Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem.

d) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě odstoupení od smlouvy si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží musí být zasláno obchodním balíkem BEZ DOBÍRKY, jinak nebude převzato. Součástí obchodního balíku je i písemné prohlášení Kupujícího, že od smlouvy odstupuje a udání způsobu vrácení kupní ceny včetně spojovacích čísel (číslo účtu, adresa pro zaslání poštovní poukázkou).

3. Vyřízení Reklamace, Vrácení zboží

a) Reklamace se uplatňují v místě k tomu určeném Prodávajícím. Výjimku může udělit Prodávající na základě domluvy s Kupujícím (písemně, telefonicky, e-mailem) s přihlédnutí k okolnostem a překážkám na straně Kupujícího (např. dostupnost).

b) Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou písemně na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

c) Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží musí být zasláno obchodním balíkem BEZ DOBÍRKY, jinak nebude převzato. Pokud je Zboží Prodávajícímu předáno v porušeném transportním obalu, je oprávněn Zboží nepřevzít.

d) Pokud byla Reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), Prodávající naúčtuje Kupujícímu náklady na lokalizaci a opravu závady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení.

e) Storno - vrácení objednávky ze strany kupujícího – dle zákona č. 367/2000 Sb. do 14ti dnů od převzetí zboží. Zboží nesmí být použito, poškozeno, musí být kompletní (včetně příslušenství, návodu, záručního listu atd.). Zboží k vrácení lze doručit osobně nebo zaslat na adresu firmy doporučeným balíkem - BEZ DOBÍRKY! Peněžní částka za vrácené zboží bude vrácena na bankovní účet.

 
4. Závěrečná ustanovení

a) V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.

Reklamace/vrácení zboží vyřizuje:

František SMOLA – FS201.cz
Tuháňská 824
273 06 Libušín

5. Zrušení objednávky ze strany www.fs201.cz

 Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: · zboží se již nevyrábí nebo nedodává, je dlouhodobě nedostupné, změnila se výrazným způsobem cena

6. Úhrada zboží

Česká republika:

Česká Pošta - dobírka 190,- Kč vč. dph
Česká Pošta - platba na účet 160,- Kč vč. dph

Česká Pošta - velkoobjemový balík (Mousse, pneu) 280,- Kč  

Příplatek za dobírku: 30,- Kč vč. DPH

Bankovní účet: 282458086 / 0300

 Dodací lhůta

Zaslání zboží na dobírku.
Zboží je doručeno do 14 pracovních dnů po objednání (pokud je zboží skladem v ČR, odesíláme do 48 hodin). Pokud z nějakého důvodu, není možné dodržet dodací lhůtu, je zákazník informován.

7. Ochrana osobních údajů – GDPR

Správcem osobních údajů dle č. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) je František Smola, Tuhaňská 824, 273 06 (dále jen správce)

Kontaktní údaje správce:

František Smola,

Tuhaňská 824, 273 06 Libušín

Email: info@fs201.cz

 

Důvod a účel zpracování osobních údajů

  • Shromažďování údajů nezbytných k uzavření kupní smlouvy a doručení zásilky tj. jméno, příjmení, adresa, telefon a email, v případě podnikatele IČO a DIČ.
  • Údaje potřebné pro zaslání objednaného zboží, email pro potvrzení objednávky, adresa pro doručení zásilky a telefon pro dopravce k informování o doručení zásilky.

 

Způsob ochrany osobních údajů

  • Veškeré údaje jsou uložené v zabezpečeném počítači chráněném antivirovým programem a přístup do dat mají jen oprávnění osoby po zadání zajištěných přístupových údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

  • Můžete se zeptat, jaké údaje o vás zpracováváme a proč. Může chtít své údaje opravit či vymazat, ale to jen v případě, že nám to umožní zákon (uchování daňových dokladů).